เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

วิศวกรโยธา

ที่มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธา

ผู้ควบคุมงาน

ที่มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธา

พนักงาน

ที่มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธา

บริษัท อดิเทพวิศวกรรม จำกัด

บริษัท อดิเทพวิศวกรรม จำกัด ก่อตั้งโดยนายอนุสันต์ บรรพต (วศ.บ.โยธา) เป็นกรรมการผู้จัดการ มีทุนจดทะเบียนสิบล้านบาท โดยบริษัทฯ มีความชำนานการ ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม งานอาคารสำนักงาน งานถนนและลานคลังสินค้า รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภค
ดังนั้น บริษัท อดิเทพวิศวกรรม จำกัด จึงมีความมั่นคงและพร้อมด้วยบุคลากร ในแขนงต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

บริการของเรา

บริการของเรา ที่มีความชำนาญพิเศษ

พร้อมบุคลากรแขนงต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถ

บริการของเรา ที่มีความชำนาญพิเศษ
พร้อมบุคลากรแขนงต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถ

งานก่อสร้างอาคารและคลังสินค้า

งานถนนและลานคลังสินค้า

งานก่อสร้างบ้านพักอาศัยและรีสอร์ท

งานระบบสาธารณูปโภค

2

วิศวกรโยธา

2

ช่างเทคนิค

1

ช่างสำรวจ

10

พนักงานสำนักงาน

100

คนงาน